Thông Tin Về Ngọc Trong iGà

Thông Tin Về Ngọc Trong iGà

Download

- Các bạn ai mà chơi game iga mà chưa hiểu hết về các tính năng trong game liên quan đến ngọc thì bây giờ hãy đọc và tham khảo các thông tin trong game mà bạn cần hiểu biết thêm trong quá trình chơi game.
tai game iga

1. Những ngọc nào có thể cường hóa?

- Ngọc có thể cường hóa gồm: Ngọc vũ khí, Ngọc trang phục, Ngọc cánh, Ngọc nhẫn, Ngọc vòng, Ngọc vũ khí phụ, Ngọc mũ
Hệ thống chơi như game my talking tom chơi cũng hay đấy

2. Ngọc có tác dụng gì và sử dụng như thế nào?

- Ngọc có tác dụng làm tăng thuộc tính của trang bị, cường hóa càng cao, hiệu quả càng tăng lên rõ rệt và được dùng để khảm vào trang bị.
Chúc mọi người chơi vui vẻ