đọc truyện giải trí

[Hay] Cầu Cơ Và Cái Vong

[Hay] Cầu Cơ Và Cái Vong

+ Tên Truyện: Cầu cơ và cái vong + Tác giả : Củ Đậu (Hạnh Hóng Hớt) Chuyện là thế này, vào hè năm lớp 9 lên lớp 10. Sau khi em thi đậu lên…