Các Hệ Thống Thi Đấu Trong iGà

Các Hệ Thống Thi Đấu Trong iGà

Download

1. Chọn kiểu phòng
Khi tạo phòng, chủ phòng có thể chọn 2 chế độ, Ngẫu nhiên và khiêu chiến
Ở chế độ ngẫu nhiên, hệ thống tự động chọn đối thủ ngẫu nhiên
Ở chế độ khiêu chiến, người chơi có thể chọn đối thủ để khiêu chiến.
Mỗi cái đều được tích hợp thông minh trong tai game iga phiên bản mới
2. Loại người chơi
- Quy tắc hệ thống loại người chơi
Trong chế độ chơi khiêu chiến, khi kích hoạt nút bắt đầu, người chơi có 2 phút để bắt đầu nếu quá thời gian trên mà không vào được chiến đấu sẽ tự động bị loại ra khỏi phòng. Trong khi bấm nút bắt đầu mà có người chơi mới gia nhập hoặc người chơi trong đội hủy sẵn sàng thì thời gian về không và bắt đầu tính lại từ khi kích hoạt lần kế tiếp.
- Quy tắc chủ phòng loại người chơi
Trong phòng, chủ phòng bất cứ lúc nào cũng có thể loại người chơi nếu người chơi không sử dụng thẻ chống kích.

3. Bật và tắt vị trí
Trong một phòng có 4 vị trí tương ứng cho 4 người chơi
- Chủ phòng có thể tắt các vị trí không có người chơi khi không muốn cho người chơi khác vào
- Hoặc cũng có thể mở các vị trí đã tắt bằng cách nhấp vào vị trí bị đóng để mở lại
- Vị trí đã có người chơi thì không thể đóng.
Quá đỉnh theo một quy luật giống tai ch play ứng dụng thông minh trên điện thoại
4. Cài đặt phòng
Thiết lập phòng, tùy thuộc vào loại phòng có hai chế độ cài đặt
- Ở chế độ ngẫu nhiên, chỉ có thể thay đổi tên phòng và thiết lập mật khẩu
- Ở chế độ khiêu chiến, có thể thay đổi tên phòng và các thiết lập mật khẩu, cũng có thể chọn bản đồ thi đấu.

5. Mở game
Chủ phòng có thể bắt đầu mở thi đấu khi các thành viên trong đội trong trạng thái sẵn sàng.
Chơi hay như game my talking tom hoặc còn hơn thể nữa ý
6. Vật phẩm mang theo
Người chơi khi tham gia được mang theo 3 vật phẩm khi tham gia thi đấu